Y Bonheddwr
Cochyn  FAQ's
Româneşte  

Globish
русский 
        язык Cesky


English >>> >>>Cymraeg .

only a guide ---
arweiniad yn unig .

ish.---
tua, efallai!.


Folk club ---mwy ffurfiol, eistedd a gwrando, tâl am fynd i mewn, perfformiwr/cyflawnwr yn cael eu talu neu mae’r trefnwyr yn eisiau ei galw yn “ Clwb Gwerin”!
.
sess ---
yn/ yn cael ei adrodd fel/ yn fwyaf/fel arall/ sesiwn fach/e.e. Miwsig yn fwyaf / miwsig yn bennaf gall unrhyw un sydd yn ffeindio sedd ac sy ddim yn chwarae yn rhy gryf chwarae trwy'r nos.
.
beg sess ---
sesiwn fach i ddysgwyr sy'n newydd ddechrau.
.
w/s workshop ---
dull gweithdy i ddechreuwyr.
.
dance ---
Twmpath. Mae dawnsio yn rhan ohono fe, neu'r unig ran ambell waith. (e.e. Ceilidh, fleadh neu dwmpath.).
.
acc sess, acoustic ---
nid canu gwerin yn unig, gall cynnwys adrodd stori, pop neu gerddoriaeth. Gall fod yn seiniau cryf wedi ei mwyhau.
.
SAR ---
canu anffurfio, person neu grwp yn cael gwahoddiad i berfformio yn arferol mewn cylchdro o amgylch yr ystafell gyda’r arweinydd yn trefnu.
.

spots ---
"Sbots"-bydd yr arweinydd yn rhoi cyfle i'r perfformwyr cael 3-9 munud ar y llwyfan yn yr hanner cyntaf o'r noson.
open stage ---
"sbot" ar y llwyfan (acen Americanaidd).
open mic.---
"sbot" gyda mwyadur.
.

bar music --
- perfformwyr sy'n cael eu talu. (nid sbotiau fel arfer ond gallwch wneud ymgais! )


Mon, Dydd Llun - Tue, Dydd Mawrth - Wed, Dydd Mercher - Thur, Dydd Iau - Fri, Dydd Gwener - Sat, Dydd Sadwrn - Sun. Sul
Jan,
Ionawr - Feb, Chwefror - Mar, Mawrth - Apr, Ebrill - May, Mai - Jun, Mehefin - Jul. Gorffennaf -
Aug, Awst - Sep, Medi - Oct. Hydref - Nov, Tachwedd - Dec, Rhagfyr
.
w/e ---
penwythnos
.
fest ---
cylchwyl / cymanfa.
.

day ---
dydd.
.
alt ---
bob yn ail.
.
2/4 ---
yr ail a'r bedwaredd wythnos o'r mis

last --- olaf. Ee Dydd Sul olaf y mis


cider --- neithdar / diod y duwiau
.
fantastic! ---
ffantasteg neu wych, or bendigedig as suggested by Philip Edwards who has a few pages of music for young musicians.
Irish, Gwyddelig - English, Seisnig -Welsh, Cymreig - French, Ffrengig - Storytelling, adrodd stori- blues -arddull "blues"Blues singing- canu'r felan, "not a sess!", mwy caniadaeth - b/grass --- bluegrass ------------ llywodraethol arddull
.
trad --
- traddodiadol- peidiwch meddwl am ganu offeryn electronig
.

Translation originally corrected by Trefor & Viki Owen - fine singers & musicians in Welsh & English. And more recently thanks to Gwynfa Lilly for finishing the text.

 Go to Page.. Folk Clubs by County . Folk Clubs by Day . sessions by County . sessions by day . festivals . MAP  . (homepage