آقاي قرمز اواسط غرب Català Gallego Dansk Français Deutsch Nederlands Chinese Magyar Latvijas Româneşte Polskie Farsi Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Globish
Globish
Español Euskaldun Svensk Norske Italiano Frisian Thai русский 
        язык Cesky Türkiye Gaeilge Slovensko Farsi

English >>> > فارسی
فارسی .
only a guide -
? .

ish.-
حدود


dance - رقص اجتماعی (barn dance, ceilidh, fleadh, bal or twmpath).
.
sess, session, jam session- جلسه موسیقی. هر کسی میتواند عضو اید همه با هم بازی.

acc sess, acoustic -
آکوستیک موسیقی ( session شایع ترین نوع از)

SAR - آواز، هر کسی می تواند آهنگ می خوانم. مردم بحث چرخش به اطراف اتاق.
.
Come-all-ye = mixed sess -
آواز SAR و در زمان موسیقی session

spots - یک نفر میخواند یا نقش برای 3 تا 6 دقیقه
open stage -
هر کسی که بخواهید می توانید انجام - آواز / بازی روی صحنه - see spots
open mic.-
میکروفن - تقویت باز

bar music
- فقط پرداخت هنرمندان, سرگرمی


Mon, دوشنبه - Tue, سه شنبه , - Wed, چهار شنبه - Thur, پنج شنبه - Fri, جمعه >- Sat, شنبه - Sun. یکشنبه -

Jan, ژانویه - Feb, فوریه - Mar, ماه مارس - Apr, آوریل - May, ماه مه - Jun, ژوئن - Jul. - ژوئیه
Aug, اوت - Sep, سپتامبر - Oct اکتبر - Nov نوامبر Dec - دسامبر -

w/e آخر هفته - جمعه تا یکشنبه -
fest - جشنواره

alt هفته متناوب - یا ماه

2/4 گاه به گاه و یا مکرر ناشناخته       -
1st - 2nd - 3rd - 4th - 5th - last -
1، 2 و غیره گذشته - روز در هفته از ماه، و غیره.

occ- گاه به گاه و یا مکرر ناشناخته , -

mth mthly هر ماه - به برخی از فرمول


cider - شراب سیب >
fantastic! فوق العاده -
.
Styles سبک موسیقی یا ژانرهای , Irish ایرلندی - English, انگلیسی   Welsh, - ویلز (   غربی انگلستان  )   French فرانسه - Swedish سوئد - Storytelling, داستان سرایی - blues - موسیقی بلوز , b/grass - بلوگرس Scottish, اسکاتلند Galician, اسپانیایی - گالیسیایی American old time موسیقی آمریکایی تپه بیلی
.
Cajun / zydeco.
- موسیقی محلی آمریکا جنوبی - کریول & کاخون

trad موسیقی سنتی -

post code - کد پستی برای (SATNAV)
.

ترجمه شده توسط (aryanpour.com?) اصلاح شده توسط ? Zohreh ?-

goto.. باشگاه های شهرستان . باشگاه روز . جلسات موسیقی - روز . جلسات موسیقی - استان ها . جشنواره ها . نقشه . (با سنگ تیز کردن صفحه