Gå till Sida.. visklubb vid Grevskap . visklubb vid Dag . samlingen vid Grevskap . samlingen vid dag . festivals . MAP . (hem sida
FAQ's av Herr Röd
Româneşte  

Globish
русский 
        язык Cesky

English --- Svensk .

only a guide --- bara en handledning.

ish.---ungefär!
Folk club --- Kan vara mer formell, man sittar och lyssnar, betalar ingångspengar, och uppträdander är betalda. Men ibland är det bara att organisatören kallar den Folk Club i stället för 'Singaround'!

sess ---Sess eller session - Mest music - om det finns sittplats, och man spelar inte för högt, kan man spela hela kvällen.
.

beg sess ---
Nybörjar 'session' där några av oss började.
.
w/s workshop---
En klass med undervisning, för att lära sig teknik eller nya låtar
.
dance --- Dans är en del, eller det hela, av evenemanget.

acc sess, acoustic --- Inte bara folk music, kan inkludera berättelser, popmusik, poesi. Ibland också med lite förstärkare!

SAR --- 'Singaround' eller 'Come all ye' - sångare turas om , vanligvis med någon som organiserar den.

spots --- Organisatören ger individer 3 - 9 minuter i strålkastarljuset ( på scenen) ibland i första halven av kvällen innan ett beltalt uppträdande.

open stage --- Vem som helst kan erbjuda sig att göra en 'spot'

open mic.---Detsamma som 'open stage', med förstärkare

bar music ---Betalde uppträdander (vanligtvis utan 'spots' eller 'open mic' - men man kan väl försöka!)

Mon måndag, - Tue tisdag, - Wed onsdag, - Thu torsdag, - Fri, fredag, - Sat lördag, - Sun söndag.

Jan Januari - Feb Februari - Mar Mars - Apr April - May Maj - Jun Juni - Jul Juli
Aug
Augusti - Sept September - Oct Oktober - Nov November - Dec December

w/e ---
helg.

fest --- festival.

day --- heldags evenemang.

alt --- Varannan vecka - ungefär.

alt with other --- Turas om med en närvarande klub på samma kväll.

2/4 --- 2nd och 4th vecka om månad (etc) -- 1st - första -- 2nd - andra -- 3rd - tredje -- 4th fjärde -- 5th femte -- last sist

occ --- Tillfällig. Man kann inte förutsägar när den blir.
fantastic! --- fantastiskt -(JAG tycker det !)

Irish irländsk, English Engelsk, Welsh från Wales, French Fransk,  Storytelling sagoberättande eller historieberättande , blues blå, b/grass bluegrass, "not a sess!" --- Specialiserad ‘sessions’!
.
trad --
-Betyder att det låtar traditionellt, utan förstärkare. !

Oversat af Chas Clark & ( Free2Professional) + översatt av Anita och Liz via Bristol Swedish annual Dance
 Gå till Sida.. visklubb vid Grevskap . visklubb vid Dag . samlingen vid Grevskap . samlingen vid dag . festivals . MAP . (hem sida