Pogosta vprašanja gospodu Red Català Gallego Dansk Français Deutsch Nederlands Chinese Magyar Latvijas Româneşte Polskie Farsi Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Globish
Globish
Español Euskaldun Svensk Norske Italiano Frisian Thai русский 
        язык Cesky Türkiye Gaeilge Slovensko Farsi

English >>> >>>angleški> Slovensko.
.
only a guide ---
Na tej strani boste našli. Upa, da pojasnitev žargonov, in okrajšave, pogovorne in idiotmatičnev.

ish.---
približno


Folk club ---Klub narodine glasbe, boji uraden,sediš in poslušaš plančanje vstopnine, nastopajoči so plačani.

sess (jam)---
glasbena jam seansa, kjer ponavadi vsi udeleženci igrajo skupaj. Običajno se to isvaja v glavnem prostoro gostilne. Glasba najbolj sledi vzorcu 8 barov A, 8 barov A, 8 barov B, 8 barov B (se ponavlja dokler vsi zaspijo).

beg sess --- seansa za manj iskušene in začetnike . Pogosto se isvaja bolj počasi .

not a sess ---
To je petje v rundi, ljudje pojejo in igrajo posamez v rotaciji. Organizator vztrajajo, vztraja v tej obliki!

w/s workshop
---
delavnice, kjer si glasbeniki in pevci izmenjujejo trike in spretnosti.

dance --- socialni. družabni ples, nekaj podobnega kot ameriški kvadratni ples. Gre za adruzevanje plesov kot. (barn dance, ceilidh, fleadh, bal or twmpath).
.
acc sess, acoustic --- akustična seansa, ni čisto narodna, lahko vključuje pripovedovanje agobd, branje pezije. Glasba se izvaja bolj glasno.

SAR ---
petje v rundah, ke se izvaja posamično ali v parih.
.

Come-all-ye = mixed sess ---
petje kjer je vključena cela skupina množica.
.

spots ---
člani občinstva imajo priložnost nastopanja za nekaj minut, bodisi petje ali ingranje inštrumenta.
open stage "spot" ---
občinstvo ima priložnost petja na odru nekaj minut.
open mic ("spot")---
ojačano ozvočenje nastopajočih.

bar music --
- izvajalci plačani za zabavo. ( Brez "spot")


Mon, ponedeljek- Tue, torek , - Wed, Sreda- Thur, Četrtek - Fri, Petek- Sat, Sobota- Sun. Nedelja
Jan, januar - Feb, februar- Mar, marec- Apr, april- May, maj- Jun, junij - Jul. - julij
Aug, avgust- Sep, september- Oct, oktober - Nov, november - Dec, december

w/e --- vikend celo Petek- Sobota- Nedelja / (Ali dva od teh dni ali več)
fest --- festival -   day --- ves  dan dogodka (v nasprotju do 4 urah).

alt --- nadomestni tednov (ali mesecev )

2/4 --- 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - zadnji (kot se uporablja za "teden v mesecu" )

occ - občasno - ni predvidljiva,


cider - jabolčnik (nektar) !
.
fantastic! --- fantastično --.
.
Styles, Irish, Irski- English, angleščina  Welsh, - Welsh French francoski- SwedishŠvedski- Storytelling, Pripovedovanje zgodb - blues - blues , b/grass --- bluegrass Scottish, škotski Galician, galicijščina , Old Time, Amerike
.
Cajun / zydeco.
--- ameriški - Creole/Lousiana

trad --- tradicionalna ljudska glasba ali carinski , bolj pogosto ni pomnoževanje, v resnici pa lahko namrščil

post code - poštna številka ---  za na SatNav
.

Google Prevod! Popravljena Ivan

goto.. folk klub, ki ga občine . Folk Klub po dnevu . seansa z dne . seansa, ki ga občine . festivals . na zemljevidu . (homepage